Komendy do testów sieciowych dla Windowsa

Witam UwU! Dziś zajmę się podstawowymi sieciowymi komendami windows. Przydadzą Ci się kiedy twoja sieć z jakiegoś powodu odmówi posłuszeństwa i strzeli takiego focha że nawet " włącz wyłącz" nie pomoże.

ipconfig

ipconfig to chyba najbardziej znana komenda sieciowa w windows, a druga po dir jeżeli mowa o wszyskich polecenjach z każdej kategorii. Pozwala ona na sprawdzenie naszego adesu IP, adresu MAC, tego czy używamy IPv6, adresu IP bramy sieciowej.

ping, nslookup - testowanie

ping oraz nslookup to duo pozwalające na sprawdzenie czy sieć działa w zamierzony sposób. ping wp.pl pozwoli sprawdzić czy mamy połączenie z internetem (czy wp.pl odpowiada), ping 192.168.2.1 na to, czy host o IP 192.168.2.1 odpowiada, a nslookup wp.pl rozszyfruje adres wp.pl na IP tym samym testując serwery DNS.

tracert - sprawdzenie drogi pakietu

tracert to ostatnie opisane tutaj polecenie, używane raczej rzadko. Pozwala ono na wyznaczenie trasy pakietów. Składnia wygląda następująco: tracert wp.pl - wyznaczy ścieżkę do wp.pl