Protokoły warstwy aplikacji

Witaj ponownie, albo po raz pierwszy! To że czytasz ten tekst znaczy, że albo znasz dobrze model ISO/OSI, zainteresowała Cię szczególnie najwyższa z warstw, albo że zabłądziłeś nieco w internecie. W pierwszym przypadku możesz przewinąć tutaj aby pominąć tłumaczenie czym jest model ISO/OSI. Tak więc, w informatyce, jak i w innych dziedzinach nauk następuje standaryzacja. Nie inaczej jest również w sieciach komputerowych. ISO/OSI jest standardem opisującym strukturę komunikacji w sieciach komputerowych, a dokładniej dzieli ją na siedem segmentów, po czym opisuje każdy z nich, w ten pokazując jak przepływają dane od zapytania zadanego przez przeglądarkę aż do kolejnych zmian stanów logicznych na wyjściu karty sieciowej. Oczywiście opis ten nie jest bardzo dokładny, bo potem każdy etap jest opisywany w przez inne standardy (np.: WiFi przez IEEE 802.11), chodzi tu głównie o pokazanie pewnych zależności. Sam model wyróżnia siedem warstw przez jakie przejść muszą nasze dane, wypisując je od góry:

 • Warstwa aplikacji
 • Warstwa prezentacji
 • Warstwa sesji
 • Warstwa transportowa
 • Warstwa sieciowa
 • Warstwa łącza danych
 • Warstwa fizyczna
W tym artykule jak już wspomniałem, skupiam się na warstwie aplikacji.
Jak widać wyżej, warstwa aplikacji jest najwyżej, co mówi nam o tym, iż tutaj transport danych się rozpoczyna (lub kończy, jeżeli dane odbieramy). Jest to prawda, w tej warstwie mówimy o procesach w systemie, które używają sieci do komunikacji. Przykładem takiego procesu może być Google Chrome. Kiedy wpisujesz adres jakiejś strony w pasku adresu, aplikacja ta używa protokołu HTTP/HTTPS aby poprosić serwer o podany przez Ciebie adres, po czym wyświetla odpowiedź. Nie zajmuje się chociażby trasowaniem, czy tym jak wyglądać powinny zmiany stanów logicznych na kolejnych pinach w karcie sieciowej, nad tym czuwają części systemu, lub urządzenia pracujące w niższych warstwach. W warstwie aplikacji mamy więc wszystkie gotowe protokoły wykorzystywane przez aplikacje, czyli:
 • HTTP - przesyłanie plików składających się na strony internetowe, oraz obsługa przepływu innych danych między użytkownikiem a serwerem na tych stronach
 • HTTPS - HTTP tylko zaszyfrowany
 • POP3/SMTP/IMAP - odpowiadają za wysyłanie i odbieranie poczty
 • FTP/TFTP - transfer plików
 • SSH/Telnet - szyfrowane połączenia między komputerami, używane do pracy w środowisku tekstowym zdalnie
 • RDP/VNC - protokoły pulpitu zdalnego
 • DNS- protokół tłumaczący adresy możliwe do zapamiętania przez człowieka na adresy ip
 • I wiele więcej
Mam nadzieję że artykuł się podobał, jeżeli znalazłeś jakiś błąd zapraszam do kontaktu, mail zawsze na dole strony!